Školenia

Ponúkame Vám školenie pre Vašich pracovníkov na základe štandardov platných v zahraničí. Školenie sa týka ako obsluhy plošiny, tak aj pracovníkov zodpovedných za prevádzku plošiny (kontrolóri, bezpečnostní technici).

  • školenie obsluhy PZPP s oprávnením pre obsluhu
  • školenie obsluhy IPAF, získanie PAL karty
  • školenie inšpektorov a bezpečnostných technikov
  • školenie osôb znalých

Ďalej ponúkame semináre na témy spojené s využitím pracovných plošín.

  • seminár Základy bezpečnosti práce obsluhovateľa PZPP – seminár pre obsluhovateľa, ktorý sa zoznamuje so základnými normami a zvyklosťami využitia plošín s praktickou ukážkou
  • seminár Bezpečná prevádzka plošín a ich výber – seminár určený pre management firiem. Cieľom je získanie povedomia o problematike využitia plošín, o zákonoch, normách, ktoré regulujú bezpečnú prevádzku atď

Medzinárodne platný preukaz IPAF

Toto školenie je dostupné len v Českej republike.

Školiaci kurz IPAF Vašim spolupracovníkom poskytne ucelené informácie o bezpečnej prevádzke pracovných plošín vrátane najnovších poznatkov o obsluhe, kontrole a všetkých rizík podľa európskych noriem. Osoby preškolené metodikou IPAF majú oprávnenie pracovať na plošinách, ktorá je platná celosvetovo. Pokiaľ Vaša firma realizuje zákazky v zahraničí, budete mať istotu, že bezpečnostný alebo revízny technik v mieste práce preukaz obsluhovateľa uzná.Na základe školenia IPAF dostáva osoba/obsluhovateľ príslušnú PAL kartu.V tomto štandarde bola vyškolených cez sto obsluhovateľov pracovných plošín.

Školenie vždy robia kvalifikovaní školitelia, ktorí majú sami také praktické skúsenosti v oblasti manipulácie s pracovnými plošinami. Kurzy tvoria teoretickú časť prezentovanú v triede a praktickú časť. Teoretická časť je zakončená písomným preskúšaním (testom), pri praktickej časti sa vyhodnocujú zručnosti pri práci s pracovnou plošinou. Kurzy spravidla trvajú jeden až dva dni. Počet účastníkov v kurzoch sa udržiava veľmi nízky a podklady pre školenie je možné získať v rôznych jazykoch. Po úspešnom zakončení školenia dostáva obsluhovateľ vedľa PAL karty tiež bezpečnostnú príručku, denník obsluhovateľa a certifikát.

Ozvite sa nám!

Tím profesionálov ROTHLEHNER pracovné plošiny sa teší na vaše požiadavky.

Vyplnením svojej e-mailovej adresy a/alebo svojho telefónneho čísla nám dávate súhlas na to, aby sme Vás kontaktovali. Zásady ochrany súkromia.